Regulamin kont shell:

1. Użytkownikowi zabrania się udostępniać swoje konto osobie trzeciej

2. Publiczne trackery dozwolone tylko w wybranej ofercie KLIK

3. Użytkownikowi zabrania się zmieniania ustawień rutorrenta, za wyjątkiem motywów
Nie zastosowanie się do powyższego może skutkować nieprawidłowym działaniem programu,zawieszaniem się oraz spadkiem prędkości pobierania/wysyłania.

4.Użytkownikowi zabrania się przekraczania dostępnej pojemności, zgodnej z zakupionym kontem shell

5. Nie zaleca się dodawania oraz usuwania większej ilości torrentów na raz, sugerujemy - max 5 pozycji na raz

6. W klientach FTP (FileZilla innych) nie zaleca się  przekraczania maksymalnej ilości  5 jednoczesnych połączeń

7. Użytkownikowi przysługuje rekompensata w postaci przedłużenia ważności konta lub proporcjonalnie częściowy zwrot wpłaconej kwoty

Powyższe dotyczy jedynie awarii niezależnej od konsumenta np usterka serwera, uniemożliwiającej normalne korzystanie z shell przez czas powyżej 24h

8. Usługodawca nie zwraca całkowitej bądź częściowej opłaty za konto gdy użytkownik nagminnie łamał regulamin a jego konto zostało usunięte mimo wysyłanych upomnień

9. Usługodawca nie zwraca opłaty także gdy użytkownik rezygnuje z korzystania ze swojego konta argumentując swoją decyzje czynnikami niezależnymi od usługodawcy m.in:
Gdy użytkownik po zakupie konta stracił możliwość używania jego z powodu braku dostępu do Internetu bądź innemu który uniemożliwia użytkownikowi nawiązanie połączenia z kontem.
Gdy użytkownik stracił możliwość wygodnego korzystania ze swojego konta gdy jego łącze internetowe uległo pogorszeniu jakości połączenia z kontem z przyczyn niezależnych od usługodawcy, które doprowadziło do niekomfortowej pracy na koncie shell.
Gdy użytkownik po zakupie konta zaprzestał używania go do celów w którym go zakupił.
Gdy użytkownik stracił możliwość używania go do swoich celów z przyczyn niezależnych od usługodawcy takimi jak: strona bądź innych host z którym użytkownik nawiązywał połączenia lub wymieniał dane używając konta shell został wyłączony lub stracił swoją funkcjonalność.

10. Usługodawca może odmówić przedłużenia usługi bez podania przyczyny w dowolnym momencie

11. Usługodawca może zawiesić usługę w dowolnym momencie bez podania przyczyny zwracając proporcjonalną należność za niewykorzystany czas

12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługodawca jest w stanie zagwarantować maksymalną prędkość wysyłania i pobierania pliku tylko wtedy jeśli host docelowy / źródłowy z którym nawiązane jest połączenie także jest w stanie zapewnić maksymalną przepustowość

13. Za złamanie regulaminu:

po raz pierwszy - dajemy ostrzeżenie
po raz drugi - blokujemy dostęp na 48h
po raz trzeci zostaje usunięte bez zwrotu opłaty.
14. Kupując nasze konto shell, jednoznacznie akceptujesz powyższy regulamin.
15. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia cię z jego nieprzestrzegania.